Stenger

Haspel / Spinn / Trolling feed

 

Det brukes i dag mange forskjellige betegnelser på karbonkvaliteter som brukes i fiskestenger. Vi har derfor skrevet litt om dette slik at det skal bli enklere å skille mellom de ulike kvalitetene.

Karbon.
Mesteparten av karbonfiberen som brukes i dag produseres i Kina, Korea og Japan. Japansk karbon anses for å ha den beste og jevneste kvaliteten og er derfor også den mest kostbare. Betegnelser som «TC 24» sier noe om hvilken tetthet av karbonfibre som er brukt. T står for tonn/tusen fibre pr. cm2. Denne betegnelsen betyr altså at det er brukt 24000 karbonfibre pr cm2. TC 24 er i dag den laveste karbonkvaliteten som fremdeles omtales som 100% karbon, eller fullkarbon. Denne brukes ofte i de lavere prissegmentene av karbonstenger. Høyere karbontetthet gir en rekke fordeler på fiskestenger. Spenst, vekt, smekkerhet og følsomhet er de umiddelbare fordeler. Ulempen er at de blir dyrere og mer ømfintlige. Det brukes i dag et vidt spekter av karbonkvaliteter på fiskestenger, fra TC24 til TC46. De aller beste kaste stengene har som regel en høy karbontetthet. På stenger hvor kasteegenskapene ikke er det viktigste, f.eks. havfiskestenger, brukes ofte en kombinasjon av karbon og høykvalitets glassfiber. Selv om vekten og størrelsen går noe opp, kan dette være fordelaktig da man får mer robuste og seigere stenger.